Szolgáltatásaink

  • Eseti megbízás esetén vállaljuk ügyeinek hatóság előtt érdekképviseletét, vitás helyzetek tisztázását és a felmerült problémának jogszerű megoldását.
  • Állandó partnereink részére folyamatos jogi- és szakmai tanácsadást biztosítunk, igény esetén akár 24 órás rendelkezésre állással is.
  • Bonyolítjuk vám-, és jövedéki engedélyek beszerzését, erre szakosodott vállalkozások szakmai auditját.
  • Munkatársait felkészítjük a különböző hatósági ellenőrzések során követendő jogszerű és elvárható magatartásra, az egyes szervekkel való kommunikációra.
  • Közreműködünk vállalkozása ügyvitelének korszerűsítésében, kialakítjuk a szükséges és kötelező nyílvántartások vezetésének rendjét, végezzük a felhasználói szintű ismeretek betanítását.
  • Intézzük törvényes és lejárt követelések behajtását.
  • Közvetítjük az Ön számára idényjelleggel szükséges munkaerőt.
  • Vállaljuk cégek biztonsági átvilágítását, vagyontárgyak-, rendezvények, személyek védelmét, ún. body guard szolgáltatást biztosítunk. Szükség esetén magánnyomozást is végzünk.
  • Törvényes keretek között biztosítjuk leendő üzletfelek referencia átvilágítását, gazdasági kapcsolatok feltérképezését.